Read

Event

Session

KR

Shop

“The Peace of I” is the verbalization of the vibration of the Divine Presence that SITH Founder, Morrnah Simeona, received through the sands of Kahala Beach on Oahu.
For more information, please click here.


The Peace Of “I”
KA MALUHIA O KA “I”

Peace be with you, All My Peace,
O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia a pau loa,,

The Peace that is “I”, the Peace that is “I am”.
Ka Maluhia o ka “I”, owau no ka Maluhia,

The Peace for always, now and forever and evermore.
Ka Maluhia no na wa a pau, no ke’ia wa a mau a mau loa aku.

My Peace “I” give to you, My Peace “I” leave with you,
Ha’awi aku wau I ku’u Maluhia ia oe, waiho aku wau I ku’u Maluhia me oe,

Not the world’s Peace, but, only My Peace,
The Peace of “I”.
A’ole ka Maluhia o ke ao aka, ka’u Maluhia wale no,
Ka Maluhia o ka “I”.

THE PEACE OF ”I” translation:VOICE

Instructor Interview

Movie