屬於「我」的平靜KA MALUHIA O KA "I"

屬於「我」的平靜KA MALUHIA O KA "I"

 • 平靜與你同在, 所有我的平靜,

  O ka Maluhia no me oe, Ku'u Maluhia a pau loa,

 • 此平靜就是「我」, 此平靜就是「我當下所在」,

  Ka Maluhia o ka "I", owau no ka Maluhia,

 • 此平靜常在, 從現在到未來乃至永恆.

  Ka Maluhia no na wa a pau, no ke'ia wa a mau a mau loa aku.

 • 我的平靜「我」給予你, 我的平靜「我」託付你,

  Ha'awi aku wau I ku'u Maluhia ia oe, waiho aku wau I ku'u Maluhia me oe,

 • 不是外在世界的平靜, 而, 只是我的平靜,

  A'ole ka Maluhia o ke ao aka, ka'u Maluhia wale no,

 • 屬於「我」的平靜.

  Ka Maluhia o ka "I".

The Peace Of "I"KA MALUHIA O KA "I"

 • Peace be with you, All My Peace,

  O ka Maluhia no me oe, Ku'u Maluhia a pau loa,

 • The Peace that is "I", the Peace that is "I am".

  Ka Maluhia o ka "I", owau no ka Maluhia,

 • The Peace for always, now and forever and evermore.

  Ka Maluhia no na wa a pau, no ke'ia wa a mau a mau loa aku.

 • My Peace "I" give to you, My Peace "I" leave with you,

  Ha'awi aku wau I ku'u Maluhia ia oe, waiho aku wau I ku'u Maluhia me oe,

 • Not the world's Peace, but, only My Peace,
  The Peace of "I".

  A'ole ka Maluhia o ke ao aka, ka'u Maluhia wale no,
  Ka Maluhia o ka "I".

 屬於「我」的平靜
 Open

mailmag_banner

Close