「我」就是如此的「我」OWAU NO KA "I"

「我」就是如此的「我」OWAU NO KA "I"

 • 「我」來自空無顯現光明,

  Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

 • 「我」是滋養生命的氣息,

  Owau no ka ha, ka mauli ola,

 • 「我」是那超越一切意識所能理解的空性, 虛無,

  Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau.

 • 是「我」, 是萬相, 是一切.

  Ka I, ke Kino Iho, na Mea Apau.

 • 「我」經由水珠畫出我的彎彎彩虹,

  Ka a'e au i ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,

 • 是充滿念頭永無止息的心.

  Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau.

 • 「我」是那進出的氣息,

  Owau no ka Ho, a me ka Ha

 • 是不可見, 不可捉摸的微風,

  He huna ka makani nahenahe,

 • 是無法定義的創世原子.

  Ka Hua huna o Kumulipo.

 • 「我」就是如此的「我」

  Owau no ka I.

I Am The IOWAU NO KA "I"

 • "I" come forth from the void into light,

  Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

 • I am the breath that nurtures life,

  Owau no ka ha, ka mauli ola,

 • I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,

  Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau.

 • The I, the Id, the All.

  Ka I, Ke Kino Iho, na Mea Apau.

 • I draw my bow of rainbows across the waters,

  Ka a'e au i ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,

 • The continuum of minds with matters.

  Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau.

 • I am the incoming and outgoing of breath,

  Owau no ka Ho, a me ka Ha

 • The invisible, untouchable breeze,

  He huna ka makani nahenahe,

 • The undefinable atom of creation.

  Ka Hua huna o Kumulipo.

 • I am the I.

  Owau no ka I.

 「我」就是如此的「我」
 Open

mailmag_banner

Close